Uutisia

uutiskuva2012b


Maaliskuu 2012

Uuden refluksidieetin ydin: vältä happoisia ruokia!

Keliakia ja refluksitauti

Ei sittenkään reboundia lyhyellä käytöllä

Kun potilas tietää taudista enemmän kuin lääkäri

Nexiumin esomepratsolille rinnakkaisvalmisteita

Väitöstyö naisen äänestä


Uuden refluksidieetin ydin: vältä happoisia ruokia!

 

Refluksilääkitykseen huonommin reagoivat refluksikot (erityisesti kurkkurefluksia sairastavat) voivat saada huomattavaa apua oireiluunsa mahdollisimman vähähappoisesta ruokavaliosta, toteaa tohtori Jamie Koufman, yksi maailman johtavimmista refluksitaudin tutkijoista ja New Yorkin yliopiston lääketieteellisen kliinisen otolaryngologian professori.    

Refluksioireilun taustalla on ennen kaikkea ylösnousun myötä limakalvoille kiinnittynyt vatsassa muodostunut pepsiini, jonka myös hapan ruoka ja juoma voi myöhemmin aktivoida haitalliseksi. Erityisesti kurkun puolen limakalvo on huomattavasti herkempää - jopa 3 ylösnousua viikossa voi aiheuttaa vaurioita!

koufman.jpgPepsiini-happovaurioiden välttämiseksi Koufman kehitti työryhmänsä kanssa refluksikoille erikoisen refluksidieetin, jossa vältetään happamia (pH päälle 4) ruokia ja juomia. Limakalvon muutoksiin (Barrett) mainitaan ohimennen jopa tätäkin tiukempi (pH 6 tai enemmän) linjaus. Tämän lisäksi ruokavaliossa korostuu yleissuosituksistakin tutut vähärasvaisuus (n. 10 %), runsaskuituisuus sekä kasviksien suosiminen.

Allaoleva pdf - esitys käsittelee Koufmanin vähähappoisen ruokavalion pääpiirteitä; yksityiskohtaisemmin siihen voi tutustua lukemalla kirjan ”Dropping Acid: the reflux diet cookbook & cure (2010). Samaista kirjaa ja ruokavaliota esiteltiin marraskuussa 2010.    

 

                                             

koufmanin_ruokavalio.jpg

 

 

Käytännön näyttö uutta näkökulmaa edustavasta, muutama vuosi sitten kehitellystä ruokavaliosta on ollut Koufmanin mukaan hämmästyttävän positiivinen.

Koufmanin tekemään tieteelliseen tutkimukseen osallistui 20 maksimilääkityksellä olevaa LPR- refluksikkoa, jotka noudattivat vähähappoista ruokavaliota.  Tutkituista 95 % (19/20) sai helpotusta oireiluunsa ja kolmelta tutkituista oireet poistuivat täysin. Tulosten perusteella vähähappoista ruokavalio näyttää auttavan oireiden hallinnassa. Tutkimus julkaistiin  Annals of  Otology, Rhinology, and Laryngology -  lehdessä keväällä 2011.

 

Lisää tutkimusta aiheesta lienee tiedossa tulevaisuudessa. Koufmanin tutkimus herättelee myös keskustelua elintarvikkeiden säilömismenetelmistä, joilla ravinnon happopitoisuus  nousee merkitsevästi, millä puolestaan voi olla osuutta refluksitaudin esiintymisen lisääntymiseen.

     

(Lähteet: Koufman, J. Low-acid diet for recalcitrant laryngopharyngeal reflux: therapeutic benefits and their implicatins. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2011, 120:281-87, Koufman, J., Stern, J., Bauer M. Dropping acid: the reflux diet cookbook & cure. Briopress, USA. 2010, Bardhan, K., Strugala, V., Dettmar, P.. Reflux revisited: advancing the role of pepsin. Int J Otolaryngol, 2011, 10.11 online, kuva: Microsoft, 2012)


 

Ei sittenkään reboundia lyhyellä käytöllä

 

Refluksioireiluun perinteisesti määrättävä happosalpaajalääkitys (PPI - lääkitys) ei aiheuta lyhyessä käytössä rebound - ilmiötä.

Aikaisemmat tutkimukset aiheeseen liittyen ovat osoittaneet happosalpaajien lyhytaikaisen käytön jälkeen hapon tuotannon lisääntymistä ja tätä kautta oireiden ilmenemistä tai pahenemista. Eräässä tutkimuksessa tätä nk. rebound -ilmiötä esiintyi jopa 44 % terveillä tutkittavilla.  Uudet tutkimustulokset, jotka on saatu nimenomaan tutkimalla happo-ongelmaisia henkilöitä, eivät kuitenkaan tue aikaisempia havaintoja.   

Yhdysvaltalainen tohtori David Metz työryhmineen analysoi retrospektiivisesti lääketutkimusten tuloksia ja vertasi gastriinitasoja (verikoe) sekä närästyksen vaikeusastetta (päiväkirja). Tutkimus julkaistiin American Journal of Gastroenterology – lehdessä.

  eirebounida.jpg

Tutkimuksessa tarkasteltiin puolen vuoden ajan 287 ruokatorven tulehduksesta kärsivää henkilöä, joita lääkittiin ensin 4 tai 8 viikon ajan happosalpaajalla (USA:ssa myytävä uudehko dekslansopratsoli tai markkinoilla kauemmin ollut lansopratsoli), jonka jälkeen heidät satunnaistettiin lumelääkeryhmään. Kellään tutkittavista ei ollut heliko – bakteeria.

Tulokset eivät tukeneet rebound – ilmiön esiintymistä 4-8 viikon happosalpaajakäytön jälkeen. Gastriinitasoissa ei ilmennyt vaihtelua ja niiden todettiin normalisoituneen yhden kuukauden sisällä sekä pysyneen samalla tasolla. Lääkityksen lopetuksen myötä oireet olivat vähemmän hankalampia kuin ennen lääkityksen aloittamista; niiden vaikeusaste myös pysyi matalana.

Hankaluutena tutkimuksessa oli mm. oireiden tulkinta (rebound- ilmiö/taudin uusiutuminen).  

Tutkijoiden mukaan saadut tulokset eivät sulje pois rebound – ilmiön esiintymistä pitkäaikaisemman happosalpaajien käytön lopettamisen yhteydessä.    

 

 

(Lähteet: Metz, D.C. et al, Withdrawing PPI Therapy after healing esophagitis does not worsen symptoms or cause persistent hypergastrinemia: analysis of dexlansoprazole MR clinical trial data, Am J Gastroenterolog 2011, 106, online, 16.8. 2011, kuva: Microsoft, 2012)


  


Hoitamaton keliakia refluksitaudin riskitekijä


Voisiko gluteeni olla refluksiongelmiesi taustalla? Refluksitauti sekä keliakia ovat erittäin yleisiä, joten on todennäköistä, että ne voivat molemmat esiintyä samanaikaisestii yhdellä henkilöllä. On myös todennäköistä, että keliakiatapauksia diagnosoidaan väärin refluksitaudiksi (tai dyspepsiaksi ym.), vaikkakin taustasyynä on tosiasiassa keliakia tai ei-keliakiaperäinen herkistyminen gluteiinille.     

Keliakia on elinikäinen sairaus, jossa gluteiini (vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine) tulehduttaa ohutsuolen limakalvoa ja vaurioittaa suolinukkaa, jolloin ravintoaineiden imeytyminen häiriintyy. Keliakia oireilee tyypillisesti vaihtelevasti esim. ripulina, ilmavaivoina, vatsaoireina, väsymisenä, anemiana ja laihtumisena. Tauti saattaa aiheuttaa myös refluksitaudille ominaisia oireita kuten närästystä, ylävatsaoireita, pahoinvointia ja oksentelua.

keliakia.jpg

Hoitamattomilla keliaakikoilla on havaittu runsaasti ruokatorventulehduksia. Eräässä italialaistutkimuksessa 19 % tutkituista (205 hoitamatonta keliaakikkoa) oli ruokatorventulehdus. Lääkityksen ja gluteenittoman ruokavalion ansiosta oireilu jatkui vain neljänneksellä.

Yksi selitys keliakian aiheuttamiin refluksioireisiin on vatsan ja suoliston hormonitasapainon järkkyminen, jonka arvioidaan aiheuttavan poikkeavuuksia. Esimerkiksi keliakialle tyypillinen dyspepsia-oireilu voi johtua vatsan liikkeiden vajaatoiminnasta, joka osaltaan aiheuttaa turvotuksen tunnetta. Hitaampaan vatsan tyhjenemiseen liitetään toistuvasti myös matalapaineinen alasulkija (LES). Lisää tutkimuksia aiheesta kaivataan.

  
Keliakia voidaan diagnosoida esim. vatsatähystyksen yhteydessä otetuista näytteistä tai verikokeilla. Ainoana hoitona on gluteenittoman ruokavalion noudattaminen.

 

 

 

(Lähteet: Celiac disease and GERD, Pager, 2012, Usai, P et al, Effect of gluten-free diet on preventing recurrence of gastroesophageal reflux disease-related symptoms in adult celiac patients with non-erosive reflux disease, J Gastroenterol Hepatol, 2008, 23:9, Scot Lewey: Heartburn and Celiac Disease: gluten sensitivity as a reversible cause of gastroesophageal reflux, EzineArticles.com, 2006, Keliaakikoilla runsaasti ruokatorvitulehduksia, Duodecim Terveyskirjasto, 3.4. 003, Sisätaudit, Duodecim, 2003, 119, kuva: Microsoft, 2012)


 

Kun potilas tietää taudista enemmän kuin lääkäri 

Terveydenhuollon puolella potilaat usein nähdään tavallisemmin kokemusasiantuntijoina, jotka pystyvät kertomaan oman tautinsa pohjalta tautiin liittyvistä konkreettista asioista, oireiluista ja elämästä taudin kanssa. Tätä kautta he pystyvät myös toimimaan vertaistuen antajina muille samaa tautia sairastaville.

Kun potilaalta löytyy motivaatiota, aikaa ja kykyä erikoistua omaan tautiinsa, voidaan puhua "asiantuntijapotilaista" (patient experts), jotka tietävät tiedollisesti taudistaan enemmän kuin hoitava lääkäri.  Tätä esiintyy varsinkin esim. kroonista, pitkäaikaista tautia sairastavien keskuudessa. Väylän tähän syvällisempään lääketieteelliseen tietoon tarjoaa luonnollisesti  nykyaikainen tiedonvälitys verkossa.  

      Asiantuntijapotilaat

  • muuttavat ja asettavat haasteita potilas - lääkärisuhteeseen
  • murtavat perinteistä tiedollista autonomiaa ja asiantuntija-arvovaltaa
  • asiantuntijuus tasa-arvoistaa potilasta ammattilaiseen nähden
  • potilas ei ole täysin riippuvainen lääkäristä

Positiivisemmin asiantuntijuuteen suhtautuvat  nuoremmat lääkärit. Potilaan asiantuntijuus nähdään parantavan ja hyödyntävän potilas-lääkärisuhdetta. Potilan laajempia, parempia tietoja ei koeta uhkana vaan haastena hakea lisää tietoa taudista. Myös kommunikaatio asioista voi helpottua. Hyvänä puolena asiassa on myös se, että tällaiset potilaat osaavat heti hakeutua oikeille asiantuntijoille, tutkimuksiin ym. 

asiantuntijapotil.jpg


Moni terveydenhoidon ammattilainen suhtautuu kuitenkin kielteisesti tähän asiantuntijuuteen. Se uhkaa voimakkaasti auktoriteettiasemaa. Tällaisia potilaita terveydenhuollon ammattilaiset voivat kuvailla mm. vaativina, kohtuuttomina, "kaikkitietävinä" asiakkaina, jotka vievät enemmän vastaanottoaikaa. Koska nämä potilaat tietävät, mitä ehdottaa, heidän koetaan myös nostavan terveydenhuollon kustannuksia vaatimalla kallita hoitoja ja tutkimuksia.
(Lähde: Räty, Tarja. Internetin sisältämä terveystieto. Haaste potilaan ja terveydenhoitoammattilaisen vuorovaikutussuhteelle? Pro gradu -tutkielma, Sosiaali - ja terveydenhuollon tietohallinto, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos, 2011, Microsoft 2012)
Nexiumin esomepratsolille rinnakkaisvalmisteita

 

Alkuvuodesta 2012 Suomen markkinoille ovat ilmestyneet ensimmäiset esomepratsolin rinnakkaisvalmisteet, joita löytyy usealta eri valmistajalta.  Tähän asti esomepratsoli on ollut vaikuttavana aineena vain AstraZenecan Nexiumissa.

Uuden tuotteiden niminä on yleensä ”esomepratzol + valmistaja”, joista ainakin jo Sandozin tuotetta on saatavilla reseptilääkkeenä apteekeista. Lääkkeiden tarkempiin tuoteselosteisiin voit tutustua Fimean sivuilta.

Esomepratsolia myydään 20 mg ja 40 mg annoksissa. Saatavilla olevat pakkauskoot vaihtelevat 7 kappaleesta 100 kappaleeseen.                                                       

Hinnaltaan rinnakkaisvalmisteet ovat edullisempia
kuin alkuperäinen lääke kuten allalevasta taulukosta näkyy (Esomepratzol Sandoz, Yliopiston Apteekki, maaliskuu 2012, hinta mahdollisen Kelakorvauksen jälkeen):

Määrä/kpl

   20/56

20/100

40/56

40/100

 

Esom.
Sandoz

 

   16,41e   

27,20e

31,36e

 53,14e

 

Nexium,
AZ

20,45e   

34,60e

            88,35e                                     

148, 02e

 

   

 

Lääkkeiden osto tapahtuu tällä hetkellä vielä Nexium – reseptillä kuten aikaisemminkin; Kelakorvaus tulee tavallisesti edelleen 20 mg mutta halutessaan lääkkkeen voi vaihtaa halvempaan rinnakkkaistuotteeseen (pari euron erotus, 40 mg lääkkeellä erotus on todella huomattava) Tulevan uuden hintamäärittelyn myötä tilanne saattaa kuitenkin vähän muuttua, jos hintakatoksi tuleekin uusi alempi hinta. Tällöin Nexiumin 20 mg korvataan hieman vähemmän (kuluttajalle hinta nousee), joka saattaa johtaa siihen, että myös Nexium 20 mg hinta kenites laskee kilpailutilanteen myötä.

 

esomepratsolikorv.jpg

Kaikki edellä mainitut uudet tuotteet ovat nk. geneerisia lääkkeitä eli rinnakkaislääkkeitä tai – valmisteita, joita voi mainostaa ja myydä vasta alkuperäislääkkeen kaikkien patenttien umpeuduttua.

Rinnakkaistuotteissa on tyypillisesti sama vaikuttava aine, vaikkakin muu koostumus voi vaihdella. Tutkimuksissa ne on todettu yhtä tehokkaiksi ja turvallisiksi kuin alkuperäinenkin lääke. Tuotteita valvoo Fimea (ent. Lääkelaitos).

     

       Muita Suomen Refluksin artikkeleita:

 

(Lähteet: Fimea, 2012, Suomen Refluksi, 2011, Tampereen Kirkkoapteekki, 2012, kuva: Microsoft, 2012)


 

Väitöstyö naisen äänestä

Viime vuonna uutisissa esiteltiin VoiceWell - hoito, uudehko hoitomuoto, joka huoltaa äänen lisäksi koko kehoa. Hoidon tavoitteena on mm. rentouttaa lihasjännityksiä, vapauttaa äänentuotto sekä hengitys ja lisätä yleistä hyvinvointia.  Refluksikoille se sopii, koska hoidossa käsitellään perusteellisesti niin kurkunpään kuin palleankin alue.

Yksi terapian kehittäjistä, logonomi Kirsti Leppänen (Tampereen Yliopisto) väitteli helmikuussa 2012 puheopin/vokologian alalta aiheenaan "Naisen ääni - manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien äänihyvinvointiin".

  • "Puheääni on viestin kantoaaltona jokaiselle merkittävä. Opettajille ääni on tärkeä työn, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Hyvän äänen yksi määritelmä on, että sitä on helppo tuottaa, se kuuluu, ja sitä on miellyttävä kuunnella. Äänenkäyttäjän näkökulmasta tärkeintä ..." (http://acta.uta.fi)
         Lue lisää ...


  Uutislista   Helmikuu 2012