Uutiset

uutiskuva2012bToukokuu 2013

Happotaskukin tautikuvioissa mukana

Uusia juttuja sivustolla

Vatsaa ja nielua polttaa

Aloite ravitsemushoidon korvattavuudesta

Klikistä maksullista lääkeneuvontaa

Potilasjärjestöt varoittavat tupakoitsijoita Acetiumista
Happotaskukin tautikuvioissa mukana


Kaikille ihmisille muodostuva ruoanjälkeinen happotasku on sarjassamme vatsan normaali-ilmiöitä, joita refluksitaudin taustasyitä pohtivan refluksikon kannattaa myös muistaa.  


Vatsa möyhentää ja sekoittaa voimakkailla seinämien liikkeillään nieltyä ruokamassaa hienojakoisemmaksi samalla kun massa muuttuu mahanesteen erittymisen myötä nestemäisemmäksi. Vatsan pH on ruoan vuoksi tällöin yleensä korkeimmillaan, siten että keskiosiossa pH on korkeampi ja lähempänä hapon lähdettä eli vatsan seinämää luonnollisesti hieman matalampi.


Sekoitetun suhteellisen korkea pH- arvoisen ruokamassan päälle muodostuu kaikilla ruokailun jälkeen vatsan yläosaan happokerros, joka ei sekoitu ruokamassaan. Tätä ilmiötä kutsutaan ”happotaskuksi” (acid pocket).  Ajallisesti se voi muodostua jo 14 minuutin kuluttua syömisestä jatkuen aina jopa 90 minuuttiin asti. Eri kerrokset eivät sekoitu keskenään, koska vatsan supistavat liikkeet eivät ole niin voimakkaita vatsan yläosassa.


Happotasku saattaa osittain selittää refluksitaudin syntyä ja valaisee myös, miksi mahansuun alueella esiintyy suhteellisen paljon ärsytystä ja vaurioita. Sen lisäksi usein refluksitaudin osatekijäksi mainitaan myös ruokatorven vajaavainen lihasliike, jonka vuoksi ruokatorvi ei puhdistu ylösnousevasta aineksesta kuten pitäisi.   


Eräässä tutkimuksessa refluksikoilla todettiin olevan mm. pitempi, isompi happotasku, joka saattoi ulottua myös ylemmäksi vatsassa kuin terveillä. Ennen kaikkea kuitenkin happotaskun sijainti (suhteessa palleaan) oli erityisen merkittävä selittävä refluksitekijä toisissa tutkimuksissa. Kun tasku sijaitsi pallean yläpuolella tai samalla tasolla, esiintyi eniten hapollista ylösnousua. Käytännössä tämä tarkoitti refluksikoita, joilla on isompia palletyriä (3 cm tai isompi). Tällaisissa tapauksissa tyrän aiheuttama mahdollinen pussi pallean yläpuolella saattoi toimia jopa ”happovarastona”, josta hapon oli mahdollista nousta vielä uudestaan ruokatorveen.  


Millä happotaskua on sitten hoidettu tähän asti? Refluksikoille tutut alginaattihappoa sisältävät tuotteet (esim Gaviscon, Gaviscon Advance, Galieve) ruokailun jälkeen nautittuna vaikuttavat juuri tähän alueeseen. Niiden muodostama kelluva geelilautta on havaittu vähentävän määrällisesti ylösnousua sekä pidentävän aikaa ylösnousun alkamiseen ruokailun jälkeen. Tutut happosalpaajat (PPI) ovat tietenkin keino kohdentaa hoito varsinaiseen hapon muodostukseen ja niillä ollaankin saatu mm. happotaskun kokoa pienemmäksi ja happotaskun pH –arvoa nousemaan (1 --> 4).  Prokineettiset lääkkeet, jotka lisäävät vatsan tyhjenemistä, ovat laskeneet happotaskun paikkaa vatsassa alemmaksi. Tehokkaita ovat olleet myös alginaatti + antasidien yhdistelmät, joilla happotasku on myös saatu alemmaksi palleatasosta sekä vähennetty ylösnousua 50% verrattuna pelkän antasidin ottamiseen.(Lähteet: Kahrilas et al, The Acid Pocket: A Target for Treatment in Reflux Disease? Am J Gastroenterol, 2013, April, McColl et al., Acid pocket, hiatus hernia and acid reflux, Gut, April, 2010, 59:4, Rohof et al., An Alginate-Antacid Formulation Localizes to the Acid Pocket to Reduce Acid Reflux in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease, Clinical Gastroenterol and Hepatol, 10.5.2013)Uusia juttuja sivustolla


•    Refluksikot kertovat (Vertaistuki - osio)

•    Titzen pillitekniikka äänenhuoltoon
      (Refluksi, kurkku ja ääni - osio)Vatsaa ja nielua polttaa                    mp900438696.jpg


”Voimakas närästys ja vatsakivut veivät A:n sairaalaan. Tähystyksessä hänellä todettiin refluksitauti.

 A, 29, syö lounasruoka-annostaan hitaasti, pieni haarukallinen kerrallaan. Varovaisuus on tarpeen, koska hänellä on refluksitauti ...”

Lue lisää A:n tarinasta ...(Lähde: Vatsaa ja nielua polttaa, Seura, 15.11.2012)Aloite ravitsemushoidon korvattavuudestaKuusi potilasjärjestöä on esittänyt huolestuneisuutensa ravitsemusohjauksen heikosta saatavuudesta maassamme ja tehnyt yhteisen aloitteen ravitsemushoidon saattamisesta Kela-korvattavaksi.

Potilasjärjestöjen mukaan ravitsemushoito on riittämätöntä jättäen esim. monia sitä tarvitsevia potilasryhmiä sen ulkopuolelle kokonaan. Sen saatavuus ei ole myöskään tasapuolista koko maassa. Valviran laillistamia ravitsemusterapeutteja, joita tällä hetkellä on esim. perusterveydenhuollon puolella riittämättömät 1 terapeutti n. 111 000 asukasta kohden, kaivattaisiin kipeästi lisää.

Potilasjärjestöjen mukaan ravitsemushoidon tehostamisesta tautien hoidossa ja ehkäisemisessä saavutettaisiin luonnollisesti myös merkittävää taloudellista hyötyä.

Ravitsemushoitoa ehdotetaan korvattavaksi 30 – 40 % yksityisten ravitsemusterapian taksoista yksilöohjauksessa sekä tiettyihin tilanteisiin soveltuvassa ryhmäohjauksessa.

 

                  mp900446994.jpg


Aloite esiteltiin sosiaali – ja terveysministeri Paula Risikolle huhtikuussa. Sen tekijöinä olivat Allergia- ja Astmaliitto, Crohn ja colitis ry, Keliakialiitto, Diabetesliitto, Munuais- ja maksaliitto ja Syömishäiriöliitto-SYLI. Myös Ravitsemusterapeuttien yhdistys oli toiminnassa mukana.
Klikistä maksullista lääkeneuvontaaKlik (www.klik.fi) on Itä-Suomen Yliopiston ja Lääketietokeskuksen tuottama palvelu, joka tarjoaa maksullista lääkeneuvontaa niin yksityisille henkilöille kuin myös terveydenhoitoalan ammattilaisille.


Puhelinpalvelussa vastaavat kokeneet farmaseutit, jotka esitellään tarkemmin palvelun sivustolla. Sopimusasiakkaat voivat myös esittää kysymyksiä sähköpostitse.

Klikin palvelupuhelinnumero on 0600 18888 ja palvelu avoinna  klo 8 – 22. Puhelut maksavat 2,21e + pvm/min.     

Kuten aikaisemminkin, yksityishenkilöt saavat ilmaista lääkeneuvontaa myös suoraan apteekeissa farmaseuteilta.

               mp900178048.jpg
IBD - päivä 19.5. tiedottaa tulehduksellisista suolistosairauksistaIBD-sairaudet yleistyvät rajusti länsimaissa ja erityisesti Pohjois-Euroopassa. IBD- eli tulehduksellisista suolistosairauksista yleisimmät ovat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Sairaudet ovat elinikäisiä ja yleisimmin niihin sairastutaan 15–35 -vuoden iässä. Niitä kutsutaankin nuorten sairauksiksi, mutta ne eivät ole nuorille este tavoitella ja toteuttaa unelmiaan.


Kelan tilastojen mukaan IBD:n esiintyminen on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Diagnoosien määrä Suomessa on tällä hetkellä lähes 40 000.

Lue lisää …


(Lähde: Crohn ja colitis ry:n tiedote, 15,5.2013)


Potilasjärjestöt varoittavat tupakoitsijoita Acetiumin käytöstä


                              tupakka.jpg


Hengitysliitto, Sydänliitto sekä Syöpäjärjestöt ovat reagoineet voimakkaasti huhtikuussa markkinoille tulleeseen Biohitin Acetium – tablettiin, jonka väitetään vähentävän tupakoinnin haittoja sitomalla jo suussa muodostuvaa karsinogeenistä asetaldehydia.

Kyseiset potilasjärjestöt korostavat ”ettei tupakan vahingollisuus vähene vippaskonstein” ja ”varoittavat tupakoitsijoita tarttumasta Acetium – valmisteen oljenkorteen”.


Tupakan vahingollisuus ei vähene vippaskonstein, potilasjärjestöjen yhteinen tiedote (23.4.2013)

Biohitin vastaus potilasjärjestöjen tiedotteeseen (24.4.2013)


Uutislista     Huhtikuu 2013