Tietoa rebound - ilmiöstä

j0422207.jpg

                                                                                                                                                         

 

Happosalpaajiin on havaittu liittyvän  "rebound" -  ilmiötä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pitkähkön happosalpaajien käytön lopettamisen myötä vatsan hapontuotanto on väliaikaisesti voimakkaampaa. Rebound -ilmiön kestoajaksi on arvioitu viikosta jopa 2-3 kuukauteen.

Taustasyynä arvellaan olevan ylimääräisen gastriinin, joka saa vatsan hapontuotannon ylikierroksille.  Kun gastriintaso laskee, myös hapontuotanto tasaantuu. Tämän vuoksi lääkityksen pienentäminen tai lopettaminen on hyvä  tehdä vähitellen (nk.step down - menetelmä).


Ilmiöstä löytyy tutkimustuloksia kumpaankin suuntaan:                                    

Takaisin