Uutisia


Syyskuu 2010 (5)
:

 

Jäähyväiset kesälleuutiset.jpg

Refluksitauti eurooppalaisessa työelämässä

Refluksitaudin hoidossa parantamisen varaa

Psykoterapiaa toiminnallisiin häiriöihin

Valtakunnallinen Keliakiaviikko

 


 

                                        Jäähyväiset kesälle

 

Syksy on taas alkamassa ja toimitus palaa normaaleihin kuvioihin eli uutisia refluksirintamalta kerran kuukaudessa ja refluksinurkkauksen juttuja vaihtelevasti. Toivottavasti lukijat ovat saaneet akkunsa ladattua upean kesän aikana!

Mukana sivustolla on nyt muutamia uusia toimintoja. Kävijälaskuri ja kirjoittajien sijaintikartta löytyvät sivujen vasemmalta palstalta päävalikon alapuolelta (lukuunottamatta keskustelupalstasivua). Kävijöitä on siunaantunut todella hyvin eli yli 52 200 runsaan 9 kuukauden aikana! Todella hienoa! Jos haluat sijaintikarttaan oman paikkakuntasi, ota yhteyttä ylläpitoon (päävalikon palautelomake, sähköposti: www.refluksi.fi) tai kirjoita tietosi "Missäpäin Suomea olette?" - keskusteluketjuun. 

Oikealla palstalla sivustolla näkyy myös uutena "Keskustelupalstan viimeisimmät" (viestejä pääsee lukemaan linkkejä klikkaamalla.) Tämän viikon aikana esiintyneiden harvinaisten teknisten ongelmien vuoksi kyseinen toiminto on ollut todella mainio keksintö! Keskustelupalsta tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa puumalliseksi. 

Uudessa "Ajankohtaista" - osiossa ilmoitetaan ajankohtaisista refluksiin ym. aiheisiin liittyvistä erilaisista tapahtumista. Heti syksyn alkajaisiksi Pirkanmaan Allergia- ja Astmaliitto järjestää ilmaisen kaikille avoimen yleisöluennon lasten ruoka-allergioista ja refluksitaudista Tampereen pääkirjastossa 23. syyskuuta! Myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettiläs, ravitsemusasiantuntija Paula Heinonen esiintyy messuilla mm. Vaasassa.  

Jos sinulla on tapahtumavinkkejä ym., ota yhteyttä toimitukseen sähköpostitse www.refluksi.com tai käytä päävalikosta löytyvää palautelomaketta.

 

kurpitsat.jpg

Mukavaa ja vähäoireista syksynalkua kaikille lukijoille!

 

terveisin Toimitus / Suomen Refluksi

 

Ps. Refluksi-Riittakin (yläpalkin nainen) pääsee jo hakulaatikon takaa kurkkailemaan!

 

 

 

 


 

             Refluksitauti eurooppalaisessa työelämässä

 

Refluksitaudin (GERD) on usein todettu olevan elämänlaatua huonontava tauti, jonka vaikutus ulotttuu niin työ- kuin yksityiselämäänkin (esim. Refluksi ja uni,  Uutisia Joulukuu 2009). Refluksitaudin vaikutusta näihin alueisiin on tutkittu kuitenkin lähinnä vain USA:ssa. Euroopassa refluksikkojen määrän kuitenkin arvellaan olevan jo n. 10-20% väestöstä.

Viime vuonna J.P. Gisbert et al. julkaisi yhden näistä harvoista eurooppalaisista tutkimuksista Health Quality of Life Outcomes - lehdessä. Tutkimus oli osa samaisen ryhmän tekemää isompaa RANGE - tutkimusta (Retrospective Analysis of GERD), jonka tavoitteena oli tarkastella refluksitautia ja siihen liittyviä ilmiöitä perusterveydenhuollossa ympäri Eurooppaa.  

Gisbert et al. tutkivat refluksikkojen työpoissaoloja, työtuottavuutta sekä vaikutusta talouteen ja arkielämään. Euroopan maista mukana olivat Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Saksa, Espanja sekä Kreikka. Tutkimus toteutettiin 4 kuukauden aikana 134 eri perusterveydenhuollon piiriin kuuluvassa  kohteessa, joissa satunnaisotoksella valittiin 2678 täysikäistä henkilöä yli 12 000 refluksioireiden takia lääkärille tulleista.

Refluksitauti (GERD) aiheutti eniten poissaoloja Saksassa (3,2h/vko) ja vähiten Isossa-Britanniassa (0,4h/vko). Työtuottavuuden laskun vuoksi ajallinen lisäys oli jopa 6,7 viikkotuntia Norjassa. Poissaoloista aiheutuneet viikottaiset kustannukset liikkuivat  keskimäärin 6 euron (Iso-Britannia) ja 88 euron (Saksa) välillä. Kokonaisuutena  tarkasteltuna viikottaiset yhteenlasketut taloudelliset kustannukset olivat 55e (Iso-Britannia) - 273 e (Ruotsi). Refluksitauti näkyi myös arkielämän puolella; arkiaskareihin negatiivinen vaikutus oli  pienemmillään 15% tasolla (Iso-Britannia) kun taas samainen luku nousi 26% Norjassa. Tutkimuksessa esiintyi suuria yksilöllisiä vaihteluita. Tutkimuksen suuret vaihtelut voivat johtua osittain myös mm. erilaisesta työstä sekä eri maiden sosiaaliturvasta.    

ammattikuva.jpgYlläolevien tutkimustulosten perusteella refluksitaudin negatiivinen vaikutus on huomattava eurooppalaisten refluksikkojen työelämässä näkyen mm. poissaoloina sekä työtuottavuuden laskuna. Refluksitautiin liittyvät suorat ja epäsuorat kustannukset voivat olla merkittäviä kaikille osapuolille. Refluksitauti haittaa myös jokapäiväisen arjen toimintoja.

Tutkijat suosittelevat refluksitaudin hoidon kehittämistä, jotta refluksitaudin ylläkuvattuja negatiivisia vaikutuksia saataisiin vähennettyä. 

 

(Health and Quality of Life Outcomes, 2009 Oct; 7:90)


 

            Refluksitaudin hoidossa parantamisen varaa

 

J.P. Gisbertin johtama tutkimusryhmä tarkasteli refluksitaudin (GERD) hoitotilannetta ympäri Eurooppaa viime vuoden marraskuussa Current Medical Research and Opinion -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Tutkimus oli yksi osa RANGE - tutkimusta (Retrospective Analysis of GERD), jossa tarkasteltiin refluksitautia eurooppalaisessa perusterveydenhuollossa eri näkökulmista (ks. myös "Refluksitauti eurooppalaisessa työelämässä").  

Refluksitaudin hoitoa tutkittiin 6 Euroopan maassa (Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Saksa, Espanja, Kreikka). Tutkimus toteutettiin 4 kuukauden aikana 134 eri perusterveydenhuollon piiriin kuuluvassa  kohteessa. Siihen osallistui 2678 täysikäistä henkilöä, jotka oli valittu satunnaisotoksella yli 12 000 refluksioireiden takia lääkärille tulleista.

Ensikäynnillä 28-47% henkilöistä oli merkittäviä refluksioireita. 30-100% lääkärillä kävijöistä määrättiin happosalpaajia (protonipumpunestäjiä). Seurantakäynnillä (keskimäärin 5-7,5 kuukauden päästä ensikäynnistä) 15-30% tutkittavista kärsi edelleen merkittävistä refluksitaudin oireista lääkityksestä huolimatta. Suurimmalle osalle tutkittavista (65-88%) ei oltu tehty minkäänlaisia diagnostisia tutkimuksia seuranta-aikana. Lisäkäynnit lääkärillä jatkuneiden refluksioireiden vuoksi olivat yleisin terveyspalveluiden käyttömuoto tänä aikana.          

Gisbertin et al mukaan refluksitaudin hoito on kaikkea muuta kuin optimaalista, mikä rasittaa niin potilaita kuin perusterveydenhuoltoakin. Negatiivista vaikutusta pystyttäisiin mahdollisesti vähentämään, jos refluksitaudin hoito räätälöitäisiin taudin vaikutusten mukaisesti.   

 

 

          (Current Medical Research and Opinion, 2009 Nov, 25:11)


 

                 Psykoterapiaa toiminnallisiin häiriöihin

 

35-70% ihmisistä kärsii jossakin elämänsä vaiheessa ruoansulatuskanavan toiminnan häiriöistä. Toiminnalliseksi häiriö määritellään, jos sille ei löydy elimellistä syytä tutkimuksista huolimatta. Kyseisiä häiriöitä esiintyy usein muuten täysin terveillä nuorilla ja yleisemmin naisilla. Yleisimmät toiminnallisista häiriöistä ovat ärtynyt suoli sekä toiminnallinen dyspepsia.  

Toiminnallisten häiriöiden syntyyn vaikuttavat niin biologiset, psykologiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Ympäristötekijöistä johtuvalla stressillä on tutkimusten mukaan merkittävä rooli häiriöiden syntyyn; se voi sekä laukaista että huonontaa oireita. Ilmiö toimii myös toiseen suuntaan; oireilu puolestaan voi laukaista stressiä. Häiriöiden hoidossa on käytetty hyväksi tämän vuoksi esim. masennuslääkkeitä mutta myöskin psykologista terapiaa.    

Tutkimuksissa helpotusta oireisiin ovat tuoneet mm. kognitiivinen käyttäytymisterapia, rentoutusterapia sekä hypnoterapia. Vaikkakaan kognitiivinen ei ole tuonut tutkimuksissa varsinaista kivunlievitystä, se on auttanut tutkittavia pärjäämään paremmin jatkuvien hankalien ruoansulatusoireiden kanssa. Rentoutusterapiassa on pyritty puolestaan vähentämään stressiä ja rentoutumaan erilaisten tekniikoiden avulla  (esim. rentouttava musiikki, etenevä lihasrentoutus, visualisointi). Yhdistettynä erityisesti kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan se on tuottanut hyviä tuloksia.  Hypnoterapian syvä rentoutus sekä ruoansulatukseen kohdistettu positiivinen suggestio on tuonut joillekin erään tutkimuksen mukaan melko pitkäaikaisiakin vaikutuksia.

 

(Gastroenterology, 2006 Apr, 130:5, HEALTHbeat newsletter (Harvard Health Publications), 2008, Aug 5, J of Nervous and Mental Disease, 2010 Mar, 198:3, Harvard Mental Health letter, 2010 Aug)

 


 

                 Valtakunnallinen Keliakiaviikko 6.9 - 12.9 2010

 

Keliakialiitto toimii aktiivisesti! Kun vasta kesäkuussa pidetyistä monipuolisista Tampereella pidetyistä messuista (Kesäterveiset) ollaan juuri toivottu, niin uutta tapahtumaa on jo tulossa - tällä kertaa valtakunnallinen Keliakiaviikko.

Keliaakikot ovat koko ajan kasvava asiakasryhmä ruokakaupoille; väestöstä keliakiaa sairastaa arviolta 2%, joista diagnosoituja on tällä hetkellä  30000 henkilöä. Luonnollisesti tuotteita ostavat myös keliaakikoiden kanssa tekemisissä olevat eri tahot. Tämän vuoksi viikon tavoitteena on tiedottaa  gluteenittomista tuotteista, saatavuudesta ja valikoimista ruokakaupoille ja myyntihenkilökunnalle.

Myös tämän vuoden alusta käyttöön otetut uudet EU-termit "gluteeniton" ja "erittäin vähägluteeniton" (aikaisemmin "luontaisesti gluteeniton" ja "gluteeniton") vaativat käytännön tasolla tiedottamista, jotta henkilökunta pystyisi ohjaamaan asiakkaitaan ostamaan sopivia tuotteita. Termeihin siirrytään kokonaan vuoteen 2012 mennessä.

Lisää tietoa Keliakialiiton sivuilta www.keliakialiitto.fi/liitto/etusivu/.

                                                                (Keliakialiitto, 2010)

 

img_1301.jpg

Uutislista      Kesäterveiset