Suomen Refluksi; Uutisia Huhtikuu 2010

 

 

         Kolmannes tyytymättömiä salpaajalääkitykseensä


Happosalpaajia pidetään refluksitaudin vakiolääkityksenä. Ne tuovat helpotusta oireisiin tehokkaammin kuin muut tarjollaolevat vaihtoehdot. Toisaalta on kuitenkin havaittu, että refluksioireet saattavat jatkua lääkityksestä huolimatta; jopa 30-50% käyttäjistä kärsii edelleen refluksioireista.

Vaikka happosalpaajia on käytetty melko kauan, tyytyväisyyttä niihin hoitokeinona ei ole vielä paljoakaan kartoitettu. Amerikkalaiset tutkijat W.D. Chey, R.R. Mody ja E. Izat päättivät selvittää tilannetta sekä potilaiden että lääkäreiden näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Digestive Diseases and Sciences - lehdessä tänä keväänä.

nainentietokone.jpgTutkimus toteutettiin online-kyselynä, johon osallistui kaiken kaikkiaan 1013 potilasta. Lääkäreiden kyselytutkimukseen osallistui puolestaan 1002 lääkäriä. Arvioinnin kohteena olivat nykyiset reseptilääkkeinä määrättävät happosalpaajat. Kyseltävien ominaisuuksien joukossa olivat mm. hoidon kesto, tyytyväisyys,  oireiden lieventyminen, oireiden ilmeneminen, lisälääkkeiden käyttö ja sivuoireet.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että n. 2/3 potilaista oli tyytyväinen salpaajalääkitykseensä. "Erittäin tyytyväisten" joukossa olivat todennäköisemmin ne, joille lääke toi lievitystä oireisiin. He myös todennäköisemmin suosittelivat lääkitystä samoista oireista kärsivälle. Salpaajalääkitykseen erittäin tyytyväiset eivät myöskään olleet niin huolestuneita lääkityksen kalleudesta, pitkäaikaisuudesta eivätkä lisälääkkeiden käytöstä.

Noin kolmannes osallistujista (35,4 % refluksikoista, 34,8 % lääkäreistä) kuitenkin kertoi olevansa tyytymätön ("joskus tyytyväinen", "täysin tyytymätön") salpaajalääkitykseen. Tutkimus paljasti, että 35% vuorokaudessa yhden annoksen ja 54% kahden annoksen ottavista refluksikoista kärsi refluksioireista edelleenkin lääkityksestä huolimatta.

Samantyyppisiä tuloksia saatiin myös syksyllä 2009 julkaistussa tutkimuksessa (Chey et al): runsas neljännes ei ollut täysin tyytyväinen happosalpaajalääkitykseensä.  Kyselyyn osallistuneista 617 henkilöstä 85% oli oireita lääkityksestä huolimatta. N. 82% esiintyi yöaikaista refluksia. Vastanneista yli 40% joutui käyttämään lisälääkitystä.

 

(Current Medical Research and Opinion, 2009, 25:8, Digestive Diseases and Sciences, 17.4. 2010)

Uutisia Syyskuu 2010   Lääkitys  Uutislista