Ruokatorven hermotusRuokatorven hermottaa 10. aivohermo, kiertäjähermo (vagushermo, nervus vagus), joka näkyy kuvassa keltaisena. Nimi tulee latinan sanasta "kiertävä/kulkeva". Kiertäjähermo on ihmisen tärkein parasympaattinen hermo.


vagushermo.png
  • Pisin aivohermoista, alkaa aivojen pohjasta ja ulottuu aina paksusuolen alkuosaan asti.


  • Siitä lähtee lukuisia haaroja eri alueille: keuhkot, sydän, ruokatorvi, suolisto, maksa, munuaiset, korva ("Arnoldin hermo"), kurkun- pään lihakset, äänihuulet.


  • Se mm. hidastaa sydämen toimintaa, ylläpitää hengitystä,  ohjaa luustolihaksia (esim. suussa puheen tuottamiseksi) ja välittää tuntoaistimuksia (mm. korvakäytävästä- ja lehdestä).


  • Refluksiin liittyvillä alueilla se on tärkeä motoristen (liike) ja  erityisesti sensoristen (tunto) signaalien välittäjä; se hermottaa nielemistä ja ruokatorvea, vastaa vatsalaukun liikkeistä sekä nälän tunteesta, lisää suolahapon erittymistä ja välittää tuntoaistimuksia näiltä alueilta.
  • Hermopäätteiden välittäjäaineena toimii typpioksidi.
  • Ruokatorven alaosan hermopäätteiden ärsytys pystyy aiheuttamaan oireita heijastevaikutuksen kautta ilman konkreettista hapon ylösnousua reagoivalle alueelle  (ks. esim. "Refluksi ja astma").
  • Kiertäjähermo voi happoärsytyksen myötä herkistyä niin, että kivun aistiminen lisääntyy tai voimistuu.
  • Tietyntyyppisten hermojen katoaminen tai hermotoiminnan epätasapaino saa aikaan ruokatorven liikehäiriöitä (esim. akalasia).
  • Antirefluksileikkauksissa on pieni kiertäjähermon vaurioitumisen riski (2% v. 2004); vaurioituminen saattaa aiheuttaa gastropareesia, täyttymisen tunnetta ylävatsassa, ilmavaivoja tai ripulia.

vagushermo.gif

Ihmisen autonominen (tahdosta riippumaton) hermosto koostuu sympaattisesta ja parasympaattisesta hermostosta. Kiertäjähermo ja sen hermottamat elimet näkyvät kuvassa oikealla parasympaattisen hermoston puolella ("vagus nerve X", neljäs vihreä piste ylhäältä). Kuvan saat isommaksi oikeata hiirennäppäintä käyttämällä.

(Lähteet: Duodecim, 2000, Helsingin yliopisto (luento, Kognitiotiede), 2011,  Medical Educational Network (Loyola University Chicago), 2011, Medscape's emedicine, 2009, NDDIC, 2011, kuva: Pngbot (alkuper.  Gray's Anatomy, 1918), Wikipedia, 23.1. 2007, B. Blessing & I. Gibbins, Scholarpedia, 12.5.2008)