Leikkauskertomus (fundoplikaatio)

Leikkauksen kulku ja tehdyt toimenpiteet käyvät ilmi
leikkauskertomuksesta, jonka potilas saa leikkauksen jälkeen.

Alla on kuvaus löysän Nissenin fundoplikaation kulusta. Osat,
joissa on nimiä ym., on poistettu. Nukutuslääkärin kertomusta ei
ollut saatavilla.  Kirjoitusvirheet alkuperäisiä.Toimenpide: JBC01 Fundoplicatio laparoscopica floppy
a.m. Nissen et hiatoplastia laparoscopica posteriorisT

Lääkärinnimi
Nukutuslääkäri ks. eri kertomus 

Indikaatiot: Potilaalla pitkään esofagiittioireita,
skopiassa hiatus hernia. Lääkehoito ei auta. PH-
Mittauksissa DeMeester-arvo 18 eli lievästi koholla
ja manometriassa LES keskivaikeasti alentunut ja
runo-osassa peristaltiikka heikko, minkä vuoksi
konsultoin professori XXXX YYYY:tä, jonka mukaan
floppy totaali-fundoplicatio suositeltava.

Navan yläpuolelle poikittainen ihoviilto. Veresin
neula vatsa-onteloon ja sen kautta hiilidioksidia
käyttäen pneumoperitoneum pitäen intra-
abdominalis-paineet ad 12. Poistetaan neula ja
työnnetään tästä haavasta Aplied-optiikkatroakaari
11 mm dilatoiva videokameran kanssa vatsaonteloon
ja tehdään status: maksan molemmat lohkot
teräväreunaiset, sileäpintaiset, normaalikokoiset.
Ventrikkeli tyhjä. Pikkulantiossa ei kiinnikkeitä.

Laitetaan vatsaonteloon oikean ja vasemman kylkikaaren
alapuolelta neljästä erillisestä ihoreiästä kolme
Aplied-troakaaria 5 mm ja yksi Aplied-troakaari
oikealta ylävatsalta 11 mm. Nostetaan maksan vasen
lohko maksaspaattelin avulla kraniaalisesti ja
kiinnitetään automaattiseen haanpitäjään. Palleassa
defekti, jonka lävitse fundus on hernioitunut pallean
yläpuolelle. Reponoidaan fundus takaisin vatsaonteloon,
sitten resekoidaan UÄ-saksia käyttäen rasvapatja
anteriorisesti Ge-junktion päältä ja paljastetaan
Hissin kulma ja vasen cruris. Avataan ligamentum
gastrohepaticum GE-junktion tasolla pallean tasolle
asti ja tämänjälkeen avataan oikean pallean cruriksen
päältä peritoneum ja päästään tylpästi dissekoimaan
tämä cruris ruokatorven oikeasta lateraaliseinämästä
palleaan asti ja samalla tavalla paljastetaan
distaalisesti vasemman cruriksen ja oikean cruriksen
tapaamiskohta. Anteriorisesti avataan peritoneum
ruokatorven etuseinämän päältä ja päästään
paljastamaan ylhäältä vasen cruris, joka erotellaan
tylpästi vasemman ruokatorven lateraaliseinämästä
Hissin kulmaan asti. Resekoidaan ylimmät neljä
brevistä ja saadaan tällä tavalla saadaan fundus
täysin mobiiliksi ja tämän ansiosta kehittyy
ruokatorven taakse isohko ikkuna mansettia varten.
Hiaus on kolmen sormen mentävä. Nukutuslääkäri
työntää nenämahaletkun 35 ventrikkeliin kalibrointia
varten ja nyt suoritetaan posteriorinen hiatoplastia
käyttämällä kaksi ommelta knopein 2-0 Surgilon
langalla siten, että hiatus on sormen mentävä.
Ongitaan valmiiksi mobilisoitu fundus siten, että
hiatus on sormen mentävä. Ongitaan valmiiksi
mobilisoitu fundus ikkunan lävitse ruokatorven
taakse ruokatorven oikealle puolelle ja se pysyy siellä
ilman kiristystä. Suoritetaan Nissenin mukaisesti
floppy 2 cm pituinen mansetti käyttämällä kolme
ommelta Surgilon 2-0 knopein ja alemmalla ompeleella
otetaan ruokatorven oikea
lateraaliseinämä mukaan ja tällä tavalla kiinnitetään
mansetti GE-junktion yläpuolelle. dislokaation
välttämiseksi. nukutuslääkäri poistaa nenämahaletkun.
Hemostaasi hyvä. Mansetti näyttää hyvältä. Poistetaan
maksaspaatteli, poistetaan pneumoperitoneum, poistetaan
torakaarit. ihon sulku sulavalla langalla. Naropin 20ml
kaikkiin haavoihin subkutaanisesti.

Diagnoosi: Hernia hiatus oesophagi et st.p.
oesophagitim K44.9

Hoito-ohjeet:

1. Leikkauspäivänä per os nesteet
2. Ensimmäisenä postop. päivänä per os liemet ja
kotiin voinnin mukaisesti
3. Sairauslomatodistus 3 vk (raskas työ)
4. Kipulääkeresepti Burana ja Para-Tabs
5. Primperan-resepti 10 mg x 3 tarvittaessa
puolituntia ennen ateriaa päivässä
nielemisvaikeuksiin
6. Varataan gastroskopia-aika allekirjoittaneelle
3 kk kuluttua koska potilaalla on myös hamartoma
 ventrikkelissä

Asiakirjat: Potilas

(Dokumentti: Jets, 2012, julkaistu leikatun luvalla)