Sopeutumisesta


              ikkuna1.jpg


   
Sairauteen sopeutuminen = tavoitteellista toimintaa, jossa käytetyt keinot ja
strategiat tärkeitä

   

                   

     Mihin tarvii sopeutua?    

        

 • pärjääminen epämukavuuden, vajaakuntoisuuden ja muiden sairauden fyysisten seuraamusten kanssa

 • lääketieteelliset toimenpiteet
 • vuorovaikutus lääkärien, hoitajien ym. kanssa

 • tunteenomaisen tasapainon säilyttäminen

 • riittävän hyvän itsekäsityksen ja hallinnan
  tunteen säilyttäminen
               
 • sosiaalisen verkoston säilyttäminen
 • epävarmaan tulevaisuuteen varautuminen     Onnistunut sopeutuminen


 • ei masentuneisuutta eikä ahdistusta

 • toimitaan työssä ja vapaa-ajalla kuten ennen
  sairautta (ei aina kuitenkaan mahdollista)

 • tullaan toimeen aiemman olettamusmaailman
  rikkoutumisen kanssa (esim. maailma ei ole
  enää samanlainen paikka kuten aikaisemmin)

 • sisältää mahdollisesti kasvua (mm. uusi elämän
  suunta, elämän ja ihmissuhteiden suurempi
  arvostus, hengellisyys) ;   

ikkuna2.jpg

 

 

 

 

 (Lähde: Rantasila, E. 2011. Perheen ja läheisten merkitys nivelreumaa sairastavien hoidossa. Diaesitys. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. 31.10. 2011)