Sairastuneen roolit - tunnistatko itsesi?


Sairastuessa ihmisten selviytymiskeinot vaihtelevat suuresti. Sairauden kohtaamisessa ihmiset voidaan karkeasti yleistäen jaotella kolmeen eri tyyppiin, jotka kaikki löytyvät meistä jokaisesta.

mp900438696.jpg

Nämä kolme asennoitumistapaa vuorottelevat eri vaiheissa eikä mikään niistä ole varsinaisesti toistaan parempi. 


                 Taistelijat

 • sairaus on haaste, jota vastaan taistellaan

 • periksi ei anneta                 Tyytymättömät

 • Miksi juuri minä??
 • valittamista ja itsesääliä
 • usein henkisesti rasittavaa ympäristölle, jolloin vaarana on esim. ystävien kaikkoaminen
                 Luovuttajat

 • antavat periksi
 • ei voimia alkaa käsitellä sairauden mukanaan tuomia tunteita ja painetta elämänmuutokseen
 • eivät noudata saamiaan hoito-ohjeita

 • läheisten kannalta usein varsin raskasta

Roolit on hyvä tunnistaa, jotta tietää mikä rooli kullakin hetkellä vallitsee omassa asennoitumisessaan. Pohdittavia kysymyksiä roolien hahmottamiseksi ovat esim.

 • Mitä mieltä olen yleensä omasta sairastamisestani /sairaudestani?
 • Millainen olen ollessani taistelija/luovuttaja/tyytymätön? Mitä silloin ajattelen? Kuinka suhtaudun itseeni ja ympäristööni?
 • Millaisissa tilanteissa taistelija/luovuttaja/tyytymätön minussa astuu esiin?
(Lähde: Sopeutuminen elämään IBD:n kanssa. 2008. IBD - opas. Crohn & Colitis ry)