Kriisin paikka?

 

 

Kun ihminen sairastuu krooniseen tautiin, elämän ja mielen tasapaino usein järkkyy. Tautia ei osata useinkaan odottaa eikä mitenkään ennakoida. Uudessa tilanteessa aikaisemmat selviytymiskeinot eivät välttämättä toimi tai ole riittäviä. Tällaista tilannetta kutsutaan kriisiksi.


 

ukkosmyrsky.jpg

Krooniseen tautiin sairastuessa henkilö joutuu arvioimaan tuttuja elämäntilanteita uudelleen ja sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin. Sairastuminen voi tuoda mukanansa koko tunteiden kirjon; esim. masentuneisuus, suuttumus kuten myös suru voivat kuulua taudin kohtaamiseen. Selviytyminen kriisistä vaatii sairastuneelta niin fyysistä ponnistelua kuin henkisiä voimavarojakin! 

Kriisissä on hahmotettavissa yleensä tietyt vaiheet, joiden kunnollinen läpikäynti ja työstäminen mahdollistaa kriisistä selviytymisen. Vaiheiden läpikäynti vaatii paljon aikaa; puhutaan kuukausista ja jopa vuosista, joten annathan itsellesi tarpeeksi aikaa sopeutua!

Jokainen kokee krooniseen tautiin sairastumisen ja sen mukana tuomat ongelmat tietenkin yksilöllisesti. Se mikä on merkittävän kriisin paikka toisille, saattaa osalle sairastuneista olla puolestaan aivan liian voimakas termi kuvailemaan heidän tilannettaan.  

Anna itsellesi aikaa sopeutua uuteen
tilanteeseen!

 

Lähteet