Vertaistuki voimauttaa ...

 

mp900227481.jpgVertaistoiminnalla tai – tukitoiminnalla tarkoitetaan yleensä vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jossa samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset etsivät yhdessä tukea tai apua tilanteeseensa. Vertaistoiminnan tavoitteena on pääasiallisesti jäsentensä hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen.

Vertaistoiminnan edelläkävijänä voidaan pitää USA:ssa 1930-luvulla syntynyttä AA-liikettä (Alcoholics Anonymous). Suomessa vertaistoiminta alkoi voimistua vasta vähitellen 1980- ja 1990-luvuilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla. Tuolloin vahvaa ammatillisuutta alettiin kyseenalaistamaan ja koettiin, että ihmisillä on myös mahdollisuus löytää ratkaisuja pulmiinsa omatoimisesti vertaistuen kautta ilman ammattilaisten välitöntä ohjausta ja neuvontaa.

Vertaistoiminta tuo ihmisiä yhteen ja mahdollistaa merkityksellisten yhteisöiden muodostamisen. Se antaa avaimia ongelmatilanteiden ja kriisien selvittämiseen. Vertaistuen tai toiminnan etuja ovat mm.


  • huomaat, ettet ole yksin
  • voimaantuminen, itsetunnon kohoaminen
  • tietoa ja neuvoja arjen tilanteisiin
  • toivoa ja tietoa, että erityispiirteen kanssa pystyy elämään
  • kokemuksellisen tiedon jakaminen  >>  uusia näkökulmia molemmille osapuolille, vastavuoroisuus
  • sosiaalisia suhteita
  • voi kokea olevansa avuksi ja hyödyksi toiselle ihmiselle

 

 

(Lähde: T.Laatikainen: Vertaistoiminta kannattaa, 2010, KansalaisAreena, 2011, A. Laimio et al, Vertaistoiminnan perusteet (STKL), 2006-2007)