Ruokatorven rakenne

 

Ruokatorvi koostuu elastisesta putkesta, joka päätyy molemmissa päissä korkeapaineisiin alueihin (ruokatorven ylä- ja alasulkija). Alasulkijan rakenteeseen kuuluu myös olennaisesti nk. hiatusaukko, jonka kautta ruokatorvi kulkee pallean lävitse.

Ruokatorven pituus voi vaihdella jopa 20 - 30 cm välillä. Naisilla ruokatorvi  saattaa olla lyhyempi. Ruokatorven normaali läpimitta vaihtelee elastisuuden vuoksi keskimäärin 2-3 cm välillä.

Ruokatorvi alkaa C6 -nikaman tasolta ja päätyy nk. GE (gastroesofageaaliseen)- junktioon, kohtaan, jossa ruokatorvi liittyy mahalaukkuun.  Ruokatorvi voidaan määritellä sen sijainnin mukaan (kuvan oikea puoli): servikaalinen (kaula), thorax (rintakehä) sekä abdominaalinen (vatsaan liittyvä, vatsanpuoleinen).

 

 

ruokatorvi2.jpg

 

Ruokatorvi voidaan jakaa 3 osaan (kuvan vasen puoli): proksimaalinen (läheinen, läheisempi suustapäin tarkasteltaessa), keskiosa ja distaalinen (etäinen, kauempana suustapäin tarkasteltaessa). 

 

 (Sulkijoista oma osion myöhemmin tänä vuonna)

 

 

(Kuva: training.seer.cancer.gov pohjalta, Wikimedia Commons, 12.7.2008, lähteet mm. J. Lehtola, Terveysportti, 2005, B. Kuo & D. Urma, GI Motility online, 2006, May, H. Mashimo & R.K. Goyal, GI Motility online, 2006 May, Gauminitz et al, eMedicine/WebMD, 2009, tohtori.fi)