Uutisia 

Maaliskuu 2010 (5):                                                                    uutiset.jpg  

Nexiumin hinnat muuttuivat                      

Paha maku suussa johtuukin aamurefluksista?

Endoskopianegatiivinen refluksitauti ja toiminnallinen närästys

Ruokatorven tulehdus ei olekaan suora kemiallinen vaurio

Danone maksaa virheellisestä mainonnasta

 


 

                        Nexiumin hinnat muuttuivat  

 

Protonipumpun estäjä (happosalpaaja) Nexiumin hinnat ovat muuttuneet - toisten onneksi ja toisten järkytykseksi!

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) julkaisi päätöksen Nexiumin uusista korvauksista 26.1. ja se astui voimaan alle viikon sisällä 1.2.2010. Muutos koskee lähes 185 000 käyttäjää. Viime vuonna Nexiumista saadut korvaukset olivat yhteensä 14,6 miljoonaa euroa, joka näillä näkymin lienee huomattavasti pienempi ensi vuonna.

Päätöksen seurauksena Nexium 20mg, jota käytetään usein refluksitaudin estolääkityksenä,  maksaa käyttäjälleen 40% vähemmän, josta summasta saa vielä Kelakorvauksen.  Käyttäjälle kuukausikustannuksia jää siis enää n. 10e (56 tabletin paketti, n. 20e). Aikaisemmin kuukausihinta oli runsaat 15 e.

Valitettavasti prosessin myötä vahvempi annos Nexium 40 mg, jota käytetään esim. taudin alkulääkityksessä sekä vaikean refluksitaudin hoitamisessa, ei saanut hyväksyvää päätöstä vaan tämä annoskoko jäi kokonaan ilman Kelakorvausta. Tämän vuoksi käyttäjälle kyseisen annoksen hinnaksi tulee nykyään n. 40e/kk (56 tabletin pakkaus, n. 80e).

cg41.jpg40 mg Nexiumin käyttäjille jäi aikaa varautua muuttuneeseen tilanteeseen vain 5 päivää. On melko ilmeistä, että suurin osa ei vielä tällä hetkelläkään (kuukausi päätöksen jälkeen) ole tietoinen hinnanmuutoksesta. Käytännössä tämä tarkoittanee, että useimmille käyttäjille on tulossa ikäviä yllätyksiä hakiessaan vanhalla reseptillään 40 mg vakiolääkeannostaan. Pienin paketti (14 kpl) maksaa 25,34e, joka antaa edes hieman lisäaikaa oman lääkereseptin uusimiseksi.

 

Joissakin tapauksissa apteekeista on myös soitettu lääkäreille ja pyydetty reseptin muuttamista pienempiannoksiseksi. Toisilla on muutettu 40 mg lääkitys kaksi kertaa päivän aikana otettavaksi 20 mg annokseksi (hinta n. 20e/kk). Toisilla vastaava ottotapa on ollut käytössä jo aikaisemminkin.

Alkuperäislääke Nexium on ainoa Suomessa myytävä esomepratsoli, joten korvaavia samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä tuotteita ei ole tarjolla. Nexiumin patentti umpeutui Suomessa joulukuun puolessavälin 2009. Apteekkari-lehden mukaan lääkefirma Sandozilla on geneerinen esomepratsolilääke mutta sitä ei ole saatavissa Suomessa.

AstraZeneca Oy hakee parhaillaan isommalle annokselle rajoitettua korvattavuutta, joka koskisi vaikeaa refluksitautia sairastavia. Jos prosessi on samantyyppinen kuten aikaisemmin, tämä tarkoittanee käytännössä kokeilua muilla eri aineksia  sisältävillä happosalpaajilla, lääkärin lausuntoa näiden kelpaamattomuudesta ja edun (Kelakorvauksen) hakemista erillisellä B- lomakkeella. Päätöstä rajoitetusta Kelakorvauksesta odotellaan saatavaksi lähitulevaisuudessa.

 

 

(AstraZenecan lehdistötiedote, 26/1/2010, Apteekkari, 26/1/2010, Mediuutiset, 27/1/ 2010, Sosiaali- ja Terveysministeriön tiedote, 26/1/ 2010, Yliopistollinen Apteekki)


 

 

        Paha maku suussa johtuukin aamurefluksista?      

 

Paha maku suussa on eräs refluksitaudin oire, josta toiset refluksikot kärsivät aamuisin. Tämä on heillä liitetty lähinnä yöaikaiseen ylösnousuun. Nyt tutkijat ovat havainneet, että paha maku suussa aamuisin saattaakin myös johtua aamuisesta refluksista - erityisesti 10-20 minuutin päästä heräämisestä.

 

                  heratyskello.jpg

 

Mukana tutkimuksessa oli 48 tutkittavaa (39 refluksikkoa, 9 henkilön verrokkiryhmä). Lähes puolella refluksikoista oli havaittavissa ylösnousuja tänä ajanjaksona. Refluksia esiintyi myös tuntia ennen heräämistä mutta ei kuitenkaan läheskään siinä määrin kuin heti heräämisen jälkeen. Verrokkiryhmällä refluksia ei esiintynyt ollenkaan näinä ajankohtina.

Tutkimus julkaistiin Neurogastroenterology & Motility - lehdessä tämän vuoden tammikuussa. Tutkijaryhmään kuului mm. Arizonan yliopiston lääketieteen professori R. Fass, joka on erittäin ansioitunut gastroenterologian tutkija.

 

                  (Neurogastroenterology & Motility, 2010, 5)  


 

 

           Endoskopianegatiivinen refluksitauti ja
                          toiminnallinen närästys

 

Refluksitautia voidaan määritellä useasta eri näkökulmasta. Oireiden esiintymispaikan perusteella voidaan puhua gastroesofageaalisesta tai ruokatorven ulkopuolisesta (laryngofaryngeaalisesta) refluksitaudista kun taas esim. taudin vaatiman hoidon  perusteella tauti voidaan jaotella lieväksi, kohtalaiseksi tai vaikeaksi. 

Eräs tärkeimmistä refluksitaudin tarkasteluperusteista on myös ruokatorven kunto - limakalvovaurioiden esiintyminen tai niiden puuttuminen. Tämän perusteella refluksikot voidaan jakaa kahteen erilliseen ryhmään:  erosiivinen tai endoskopiapositiivinen refluksitauti (engl. ERD = erosive  reflux disease) ja ei-erosiivinen tai endoskopianegatiivinen refluksitauti (engl. NERD= non-erosive reflux disease). 

Erosiivisessa refluksitaudissa vatsatähystyksessä (tai ruokatorvesta otetuissa näytteissä) nähdään ruokatorvessa hapon ylösnousun aiheuttamaa tulehdusta ja vaurioita, joskus jopa verenvuotoa. Tämä tautimuoto on usein yleisempää miehillä.  

Endoskopianegatiivisessa refluksitaudissa puolestaan ruokatorven löydökset tähystyksessä ovat normaalit eikä ruokatorvessa havaita vaurioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tauti olisi lievempi versio refluksitaudista.  Refluksikoista lähes jopa 70% arvioidaan kuuluvan tähän ryhmään. Endoskopianegatiivista refluksitautia sairastavat ovat todennäköisemmin naisia ja nuorempia verrattuna erosiivista tautimuotoa sairastaviin.              

laakari.jpgMielenkiinnon kohteena on tällä hetkellä nimenomaan endoskopianegatiivinen refluksitauti, josta ei lukuisista tutkimuksista huolimatta ole vielä tarpeeksi tietoa. Tässä refluksitaudin muodossa on selvästi havaittavissa useita alaryhmiä, joilla on mahdollisesti eri taustasyy refluksioireiden esiintymiseen. Tästä syystä hapontuotantoon vaikuttavat lääkkeet eivät välttämättä endoskopianegatiivisillä refluksikoilla helpota oireita yhtä tehokkaasti.

Yhden alaryhmän muodostavat esim. refluksikot, joilla hapon nousun vuoksi esiintyy ruokatorven herkistymistä. Tällöin ruokatorvessa sijaitsevat kipureseptorit eivät toimi  normaalisti. Käytännössä tämä tarkoitaa kipukynnyksen laskemista eli esim. oireiden kokemista kivuliaampana. Myös ennen kivuttomat ärsykkeet saattavat laukaista kipukokemuksen.  

Aikaisemmin refluksioireiden taustasyynä pidettiin hapanta ylösnousua (ph alle 4). Endoskopianegatiivisten ryhmässä on kuitenkin havaittu myös reagointia lievästi happamaan ylösnousuun, joka käytännössä tarkoittaa oireiden esiintymistä kun ph liikkuu 4 - 7 välillä. Oman ongelmansa molemmilla refluksitautiryhmillä aiheuttaa myös mahdollinen alkalinen eli sappirefluksi (duodenogastrinen refluksi), jota tavallinen 24h ph-mittaus ei tuo esiin. Tällöin pohjukkaissuolen sisältö pääsee vuotamaan takaisin vatsalaukkuun, josta se voi refluksikoilla nousta ylös ruokatorven ja kurkun puolelle.

Yksi iso endoskopianegatiivinen alaryhmä muodostuu nk. toiminnallista närästystä sairastavista, joita on n. 30-50% endoskopianegatiivisista. Käytännössä näillä refluksikoilla esiintyy refluksioireita ilman nykyisillä laitteilla havaittavia "todisteita" ylösnoususta. Ilmiön taustasyytä ei edelleenkään tiedetä. 

Aloitushoidoksi endoskopianegatiivisissa tapauksissa (erityisesti toiminnallisessa närästyksessä) on suositeltu yleensä happosalpaajien käyttämistä heti varhaisessa vaiheessa. Annoksen nostamista kaksinkertaiseksi suositellaan, jos alkulääkitys ei tunnu tehoavan. Jos kaksinkertaisesta lääkityksestäkään ei ole apua, oireiluun on kokeiltu pientä määrä kipulääkkettä, joka käytännössä tarkoittaa antisyklisiä masennuslääkkeitä pieninä annoksina (esim. amitriptyliini 10-50mg/vrk) happosalpaajalääkityksen lisäksi.  

 

            anatsidi.jpg

 

(Curr Treat Options Gastroenterol. 2005, 8:4, Gi Motility Online, 2006, 16:5, web.gerd.com, 2006, Minerva, 2007, 53:2, Family Practice, 2008, 25:6) 


 

 

             Ruokatorven tulehdus ei olekaan suora
                              kemiallinen vaurio

 

Gastroenterology - lehdessä viime vuoden marraskuussa julkaistussa teksasilaisessa refluksitutkimuksessa (R. Souza et al) on havaittu, että mahan happamen sisällön ylösnousu ei aiheutakaan ruokatorvessa vaurioita ja tulehdusta akuutin kemiallisen vaurion kautta vaan aivan toisella mekanismilla.

Rotilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että happo-sappialtistuksen myötä ruokatorven epiteelisolut alkoivat lähettää tulehdussytokiinejä, jotka puolestaan houkuttelivat tulehdussoluja, joista ruokatorven vauriot ja oireet johtuivat. Ruokatorven vauriot eivät suinkaan ilmenneet välittömästi kuten kemiallisissa vaurioissa yleensä vaan ne ilmestyivät hämmästyttävästi vasta päivien tai jopa viikkojen päästä. Sama sytokiini-ilmiö esiintyi sappihappoja lisättäessä myös ihmisen ruokatorven soluviljelmissä.                                                        verisolut.jpg

Tutkimuksen tulosten perusteella refluksitauti näyttäytyy tulehdusvälitteisenä tilana, johon tulisi tutkijoiden mielestä kehittää ensisijaisesti sytokiineja ehkäiseviä lääkkeitä eikä niinkään happosalpaajia. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin aiheesta lisää.   

Tutkijat Rhonda Souza ja Stuart Spechler kertovat tutkimuksestaan AGA:n (American Gastroenterological Association) videossa.      

                                                         

(Gastroenterology, 2009:11)

 


 

 

           Danone maksaa virheellisestä mainonnasta

 

Suomessakin tuttu Danone - yritys (USA:ssa Dannon) on joutunut tarkistamaan vatsan toimintaan vaikuttavien tuotteittensa mainontaa USA:ssa. Helmikuun loppupuolella yritys sopi oikeudessa maksavansa ennätyssuureen 45 miljoonan dollarin (runsaan 33 miljoonan euron) korvauksiin kuluttajille virheellisestä mainonnasta koskien Activia - ja DanActive (Euroopassa Actimel) - tuotteita.  

Activiaa on myyty USA:ssa vuodesta 2006 ja DanActiviaa vuodesta 2007. Tuotteiden mainonnassa vetonaulana on toiminut näyttelijä Jamie Lee Curtis. Cleveland.com -uutissivuston mukaan Activia ja DanActive (Actimel) - mainonnassa käytetyt termit "kliinisesti " ja "tieteellisesti todettu" on oikeuden päätöksen mukaan muutettava Activia - jugurttien etiketeissä sekä mainonnassa. Yrityksen on myös tuotava esiin, että kyseiset tuotteet ovat ruokia eivätkä suinkaan tauteihin liitettäviä hoitoja. Tämän lisäksi tuomioistuin vaati DanActivian kohdalla poistamaan sanan "immune" (immuuni) sekä määrittelemään lisää väitteitä, jotka liittyvät kehon puolustussysteemin tukemiseen tai auttamiseen.   

Kyseisten tuotteiden käyttäjä on oikeutettu lokakuun alkuun mennessä hakemaan korvausta, jonka määräksi arvioidaan 15 - 100 dollaria (n. 11 - 73 euroa) per henkilö. American College of Gastroenterologyn uutiskirjeen mukaan korvaushakemuksen voi tehdä tätä tarkoitusta varten perustetulla nettisivustolla http://dannonsettlement.com. Kyseisten tuotteiden pitää olla USA:ssa ostettuja. Prosessi viedään päätökseen kesäkuussa pidettävässä oikeuden istunnossa.

Vastaavanlaisia kiistoja Danonen ympärillä on esiintynyt aikaisemminkin Pohjois-Amerikassa mutta yritys on kiistänyt väitteet ja vedonnut tehtyihin tutkimuksiin. Kyseinen kanne alkoi kaksi vuotta sitten. Yritys kuitenkin tällä kertaa suostui korvauksiin, koska halusi välttää oikeudenkäynnin aiheuttamaa häiriötä ja kuluja. Tämän lisäksi yritys halusi päästä jatkamaan keskittymistä varsinaisiin tuotteisiinsa, joilla on kuitenkin miljoonia tyytyväisiä käyttäjiä.   

 

activia.jpgDanone Finland Oy Ltd:n suomalaiselta sivustolta löytyvät myös samat kiistanalaiset termit mutta myös lista tutkimuksista, jotka tukevat tuloksia. Nämä eivät ilmeisesti kuitenkaan tukeneet tarpeeksi mainoksissa esitettyjä väitteitä. Activia - sivustolla löytyy myös mm.  "Masugalleria", arvonta, johon osallistuvat voivat lähettää kuvan ja tarinan omasta vatsastaan.  

Danone on maailmanlaajuinen yrityskonserni, jossa työskentelee 90 000 ihmistä. Yritys on tuoremeijerituotteiden ja pullotettujen vesien (mm. Evian) markkinajajohtaja. Se on myös yksi maailman johtavammista lasten ruoan ja terveysvaikutteisten tuotteiden valmistajista.   

 

(cleveland.com, 23/2/2010, ACG Newsletter 26/2/2010, Danone Finland Oy Ltd -nettisivusto, Wikipedia)Uutislista    Helmikuu